Danh Bạ Doanh Nghiệp

Project Detail Page Image

TIẾP THỊ TRỰC TUYẾN

  • Trọng Tâm Toàn Cầu - GLOFO là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực khảo sát thị trường trực tuyến và tiếp thị trực tuyến sẽ tư vấn và thực hiện các chiến dịch tiếp thị Internet với mọi quy mô ngân sách khác nhau. Sự khác biệt lớn nhất và nổi bật nhất của Trọng Tâm Toàn Cầu - GLOFO đó là SÁNG TẠO cho THƯƠNG HIỆU SỐ đồng hành với KINH NGHIỆM thực hiện KHẢO SÁT và thực hiện các chiến dịch QUẢNG BÁ TRỰC TUYẾN trên Google – Tối Ưu Hóa Google (SEO) ý nghĩa Google Search Engine Optimization.

Tiếp Thị Trực Tuyến

Trong thời đại mới, tiếp thị trực tuyến đóng vai trò quan trọng không kém gì công việc tiếp thị và quảng bá thương hiệu truyền thống. Với 26 triệu người dùng Internet năm 2010 thì Internet đã chiếm 30% dân số và 99% những người có thu nhập và dân trí cao nhất Việt Nam. Trọng Tâm Toàn Cầu - GLOFO là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực khảo sát thị trường trực tuyến và tiếp thị trực tuyến sẽ tư vấn và thực hiện các chiến dịch tiếp thị Internet với mọi quy mô ngân sách khác nhau. Sự khác biệt lớn nhất và nổi bật nhất của Trọng Tâm Toàn Cầu - GLOFO đó là SÁNG TẠO cho THƯƠNG HIỆU SỐ đồng hành với KINH NGHIỆM thực hiện KHẢO SÁT và thực hiện các chiến dịch QUẢNG BÁ TRỰC TUYẾN trên Google – Tối Ưu Hóa Google (SEO) ý nghĩa Google Search Engine Optimization.